IR-07 skildrar rutinane når det er snakk om å endre vurderinga frå UNE av tryggleiken i eit landområde, og eventuelt å suspendere utreiseplikta og/eller setje behandlinga av slike saker på vent.