IR-11 skildrar dei overordna utgangspunkta for arbeidet med rettssaker i UNE. Retningslinja skildrar korleis arbeidet er organisert, og kven som har ansvaret for kva. Nærare detaljar finn du i rutineskildringa RB-26 Rutinar for handtering av rettssaker i UNE.