IR-03 skildrar rutinane for korleis saker som skal behandlast i stornemnd, skal førebuast, og korleis stornemnd blir gjennomført. Ho skildrar også rutinane for deltaking i stornemndmøte og korleis stornemndvedtak skal følgjast opp.