Sist oppdatert: 04.01.202104.01.2021

2021

Publisert 21.07.2021   Redegjørelser Returstopp
Plikten til å returnere frivillig til Afghanistan etter endelig avslag er midlertidig suspendert fram til 15. september. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.
Dommen gir rettleiing på korleis UDI og UNE skal vurdere om eit ekteskap er eit omgåingsekteskap etter EØS-reglane.
Publisert 02.07.2021   Redegjørelser Undersøkelser
For eitt år sidan var det fleire enn nokon gong, 63 prosent, som svarte at dei hadde svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. I år sokk dette til 55 prosent. Tiltrua vart mest redusert i den yngste aldersgruppa.
Publisert 30.06.2021   Redegjørelser Rettssaker Familieinnvandring
Høgsterett godtok samrøystes ekteskapet og kom til at det gir grunnlag for familieinnvandring i Noreg.
Publisert 24.06.2021   Redegjørelser Returstopp
Plikten til å returnere frivillig til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Gaza nå.
Konvertitter får en utvidet rett til nemndmøtebehandling. Reglene trer i kraft 1. august i år.
Publisert 21.06.2021   Saksbehandling Asyl/beskyttelse Barn
Dersom ein asylsøkar har velgrunna frykt for å bli utsett for kjønnslemlesting, innvilgar UNE asyl. Vi har publisert eit nytt praksisnotat som skildrar vurderingane UNE gjer i desse sakene.
En bestemmelse i norsk lov skal forhindre omgåelsesekteskap og misbruk av EØS-rettigheter. Men er den egentlig i tråd med EØS-reglene?
I dom av 3. juni (HR-2021-1209-A) kom høyesterett til at et ektepar fra Afghanistan ikke hadde rett til beskyttelse på grunnlag av anførsler om å ha konvertert fra islam til kristendommen.
Publisert 04.06.2021   Saksbehandling Asyl/beskyttelse
UNE har publisert eit nytt praksisnotat om utestenging frå retten til flyktningstatus. Notatet skildrar korleis UNE praktiserer desse reglane.