Kart over Gaza

Plikten til å returnere frivillig til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Gaza nå.

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Gaza. Bakgrunnen er den siste tids eskalering i konflikten mellom Israel og Hamas og forverringen av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza.

Hvem omfattes av suspensjonen?

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Gaza, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket.

Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

UNE følger situasjonen

Suspensjonen er besluttet for inntil 6 måneder for at UNE kan følge konfliktens utvikling og få en nødvendig og detaljert oversikt over situasjonen. UNE vil i denne perioden vurdere retursituasjonen til Gaza fortløpende og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves.

Dublin-saker ikke omfattet

Personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av suspensjonen. De skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i, som skal behandle saken og vurdere om de trenger beskyttelse.

Politiet er underrettet

UNE har ikke oversikt over det totale antallet borgere fra Gaza som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. UNE har oversikt over i underkant av 70 saker som ligger hos UNE og Politiets utlendingsenhet (PU) som vil omfattes av suspensjonen. Politiet er underrettet om at ingen personer som faller inn under nevnte gruppe skal tvangsutsendes fra Norge.