Afghanistan_sorthvitt_1500x1000

Plikten til å returnere frivillig til Afghanistan etter endelig avslag er midlertidig suspendert fram til 15. september. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.

8.9.2021: Suspensjonen av utreiseplikten er forlenget frem til 31. januar 2022. Du kan lese mer om forlengelsen her.

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Afghanistan. Bakgrunnen for dette er usikkerheten om den videre politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i landet. Det har den siste tiden vært en eskalering av konflikten mellom Taliban og afghanske myndigheter, og situasjonen er nå svært uforutsigbar.

Hvem omfattes av suspensjonen?

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Afghanistan inntil videre ikke har plikt til å reise. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Suspensjonen gjelder generelt for alle som er omfattet. Det er ikke nødvendig å be UNE om omgjøring av vedtaket, siden UNE vil stille de aktuelle sakene i bero i det samme tidsrommet.

UNE har omtrent 150 saker til behandling fra afghanske borgere. Av disse er det omtrent 60 saker som kan medføre utreiseplikt, som nå er stilt i bero.

UNE følger situasjonen

Suspensjonen er besluttet fram til 15. september fordi alle utenlandske styrker skal ha trukket seg ut av Afghanistan innen utgangen av august. UNE vil innen 15. september vurdere retursituasjonen på nytt, og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves.

Dublin-saker er ikke omfattet

Personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av suspensjonen. De skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i.

Politiet er underrettet

UNE har ikke oversikt over det totale antallet borgere fra Afghanistan som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. Politiets utlendingsenhet (PU) er underrettet om at ingen personer som faller inn under nevnte gruppe skal tvangsutsendes fra Norge.