Aktuelt

Spørsmål og svar

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en ordning der du kan få unntak fra begrensninger i retten til å arbeide i Norge dersom du utfører arbeid i helse- og omsorgssektoren som er relatert til koronasituasjonen. Du kan lese mer om hvem dette gjelder på UDI sine sider. 

Unntaksordningen gjelder fra 07.12, og frem til og med 31. mai 2021.

Fra 1. juni 2021 inntrer igjen de ordinære begrensningene i adgangen til å arbeide, uavhengig av om din arbeidskontrakt i helse- og omsorgssektoren utløper på et senere tidspunkt. Departementet vil foreta en ny vurdering av behovet for forlengelse når utløpsdatoen nærmer seg.

På regjeringen sine sider kan du lese beslutningen fra Justis- og beredskapsdepartementet

Hvis du vil jobbe, må du søke om midlertidig arbeidstillatelse. Søknaden skal du levere til politiet der du bor. Det er et krav om at du har gyldig pass fra hjemlandet ditt. Du kan lese mer om hvordan du søker på UDIs nettsider.