Aktuelt

Spørsmål og svar

Mange søker om utlendingspass for å kunne få BankID og/eller førerkort i Norge. UNE forstår at utlendinger uten (godkjent) identitetsdokumentasjon står overfor praktiske utfordringer i hverdagen, som å skaffe BankID og/eller førerkort. Dette gjelder for alle utlendinger som ikke oppfyller kravene for å få utstedt et norsk reisedokument og som ikke har (godkjente) identitetsdokumenter fra hjemlandet.

Til tross for disse utfordringene, kan ikke behovet for legitimasjon være avgjørende for om en person skal få utlendingspass.