Aktuelt

Spørmål og svar

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en ordning der du kan få unntak fra begrensninger i retten til å arbeide i Norge dersom du utfører arbeid i helse- og omsorgssektoren som er relatert til koronasituasjonen. Du kan lese mer om hvem dette gjelder på UDI sine sider. 

Unntaksordningen gjelder fra 07.12, og frem til og med 31. mai 2021.

Fra 1. juni 2021 inntrer igjen de ordinære begrensningene i adgangen til å arbeide, uavhengig av om din arbeidskontrakt i helse- og omsorgssektoren utløper på et senere tidspunkt. Departementet vil foreta en ny vurdering av behovet for forlengelse når utløpsdatoen nærmer seg.

På regjeringen sine sider kan du lese beslutningen fra Justis- og beredskapsdepartementet

Ja, du må forholde deg til den utreisefristen du har fått. På grunn av korona-pandemien kan det være vanskelig å reise ut av Norge innen den utreisefristen som er gitt. Du har likevel en plikt til å forsøke å reise ut innen fristen. Dersom du har forsøkt, men det ikke har vært praktisk mulig å reise til hjemlandet eller oppholdslandet ditt innen fristen, må du kontakte enten Politiets utlendingsenhet eller ditt lokale politidistrikt for å få forlenget utreisefristen.

Fra 15. september 2020 vil UDI følge opp saker der utenlandske borgere oppholder seg i Norge etter utreisefristen sin. Opphold etter utreisefristen kan medføre bortvisning eller utvisning. Les mer på UDI sine nettsider.