Aktuelt

Spørsmål og svar

Hvis du er i Afghanistan og tidligere har fått endelig avslag på søknad om beskyttelse eller annen oppholdstillatelse, vil ikke saken din bli vurdert på nytt på grunn av den nåværende situasjonen i Afghanistan.

Verken UDI eller UNE kan hjelpe personer med å komme ut av Afghanistan. Du finner mer informasjon om situasjonen i Afghanistan og søknader om opphold i Norge på UDI sine sider (ekstern lenke).

Hvis vi ikke vet hvor du er, risikerer du å få avslag uten at vi vurderer innholdet i saken din. Du har plikt til å melde fra til politiet hvor du bor så lenge du er i Norge.