1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som snekker fordi han ikke hadde kvalifikasjoner som faglært arbeidstaker.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi han ikke hadde sannsynliggjort at det var økonomisk grunnlag for driften.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært fordi lønnen han var tilbudt, ikke var høy nok.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse som faglært fordi utdanningen hans som snekker ikke var av tilstrekkelig varighet. Han hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig praktisk arbeidserfaring som snekker til at han kunne anses å ha spesielle kvalifikasjoner som kunne veie opp for manglende formelle kvalifikasjoner.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke fornyet sin arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker i Norge fordi vilkårene for den tidligere tillatelsen ikke hadde vært oppfylt i hele tillatelsesperioden. Det var derfor grunn til å tvile på at lønns- og arbeidsvilkårene hans ville være i tråd med arbeidstilbudet i fremtiden.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi det ikke var nødvendig med kompetanse som faglært for stillingen hun var tilbudt.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for den stillingen han var tilbudt.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker i Norge fordi han ikke hadde dokumentert at han var faglært etter utlendingsreglene. Han hadde verken kompetanse gjennom utdanning eller tilstrekkelig yrkeserfaring til at han kunne anses å ha spesielle kvalifikasjoner.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi faglært kompetanse ikke var nødvendig for stillingen hun var tilbudt.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke tillatelse som faglært kokk fordi han ikke hadde lagt frem god nok dokumentasjon på at han var faglært.