Sist oppdatert: 13.07.2023 13.07.2023

Sammendrag: Arbeid

Søkeren fikk ikke fornyet tillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi det ikke var nødvendig for videre drift av virksomheten at han oppholdt seg i Norge og deltok aktivt i driften.

Bakgrunn

Klageren har tidligere hatt flere oppholdstillatelser i Norge som selvstendig næringsdrivende. Han søkte om fornyet midlertidig oppholdstillatelse i 2021 fra utenriksstasjonen i hjemlandet. UDI avslo søknaden fordi det ikke var økonomisk grunnlag for driften fordi næringsinntekten året før ikke var tilstrekkelig til å oppfylle underholdskravet. I klageomgangen ble det anført at klageren hadde doblet inntekten i 2021, og det ble lagt frem næringsrapport skatt 2020 og skattemelding for 2021.

UNEs vurdering

En selvstendig næringsdrivende som skal drive næringsvirksomhet i Norge, har på nærmere bestemte vilkår rett til oppholdstillatelse. Reglene for dette følger av utlendingsloven § 25 og utlendingsforskriften § 6-18. Ett av vilkårene er at det må være nødvendig for etablering eller videre drift av virksomheten at den næringsdrivende oppholder seg i Norge og deltar aktivt i driften.

UNE viste til at foretakets næringsinntekt ikke hadde vært høy nok til å oppfylle underholdskravet i 2019 og 2020. Skatteoppgjøret fra 2021 viste imidlertid at næringsinntekten hadde vært høy nok til å oppfylle underholdskravet dette året. Klageren hadde imidlertid oppholdt seg i hjemlandet i store deler av denne perioden. UNE mente dette viste at det ikke var nødvendig for virksomhetens drift at klageren oppholdt seg i Norge. UNE viste også til at en av virksomhetens avtalepartnere var et sveitsisk selskap, og at en utbetaling fra dette selskapet utgjorde hoveddelen av selskapets inntekter. Denne innbetalingen hadde også kommet mens klageren oppholdt seg i hjemlandet. Det var derfor ikke sannsynliggjort at det var nødvendig for virksomhetens drift at klageren oppholdt seg i Norge.

Var dette sammendraget nyttig?