Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Publisert 10.03.2022   Redegjørelser EØSsaker Rettssaker
Dommen gjev rettleiing for vilkåra for å utvise ein EØS-borgar ved mindre alvorlege lovbrot.
Publisert 08.03.2022   Redegjørelser Rettssaker Utvisning
Den russiske borgaren kom til Noreg som 11-åring. Som vaksen har han blitt dømt for fleire grove ran. Vil det vere uforholdsmessig å utvise han?
Publisert 03.03.2022   Saksbehandling Redegjørelser
UNE har levert rapporten for 2021 til Justis- og beredskapsdepartementet. Den er no tilgjengeleg på une.no.
Publisert 03.03.2022   Debattinnlegg Rettssikkerhet Konvertitter
Dommer fra Høyesterett er en viktig rettskilde som UNE forholder seg korrekt og lojalt til, svarer avdelingsdirektør Øyvind Havnevik i dette innlegget.
Publisert 24.02.2022   Redegjørelser Returstopp Retur Saksbehandling
Plikten til å returnere til Ukraina etter endelige avslag på søknader om opphold i Norge er suspendert inntil videre.
Publisert 24.02.2022   Fagartikkel Rettssikkerhet Saksbehandling
Kontradiksjon er en viktig side ved rettssikkerheten. Hva kontradiksjon handler om, og hvordan UNE ivaretar dette i saksbehandlingen, utdyper nemndleder Camilla Wohl Sem i denne fagartikkelen.
UNE handsama 4701 saker i 2021. Det er historisk lågt. Og ikkje sidan 2007 har omgjeringsdelen vore så høg.
Publisert 08.02.2022   Redegjørelser Utvisning Barn
En ekstern arbeidsgruppe har vurdert regelverk og praksis i utvisningssaker som berører barn, og de har levert rapporten sin til departementet.
Publisert 01.02.2022   Utvisning EØSsaker Rettssaker Redegjørelser
Kva er den nedre terskelen for utvising av EØS-borgarar utan varig opphaldsrett i Noreg? Det er eit av spørsmåla Høgsterett no skal ta stilling til.
Publisert 27.01.2022   Redegjørelser Saksbehandling Retur Returstopp
UNE mener at situasjonen i Afghanistan ikke lenger er like uforutsigbar som den var tidligere. Derfor har UNE besluttet å gjenoppta behandlingen av sakene. Personer som har bedt om en omgjøring, og er gitt utsatt iverksetting, kan oppholde seg i Norge inntil deres sak er vurdert på nytt.