Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Konvertitter får en utvidet rett til nemndmøtebehandling. Reglene trer i kraft 1. august i år.
Publisert 21.06.2021   Saksbehandling Asyl/beskyttelse Barn
Dersom ein asylsøkar har velgrunna frykt for å bli utsett for kjønnslemlesting, innvilgar UNE asyl. Vi har publisert eit nytt praksisnotat som skildrar vurderingane UNE gjer i desse sakene.
En bestemmelse i norsk lov skal forhindre omgåelsesekteskap og misbruk av EØS-rettigheter. Men er den egentlig i tråd med EØS-reglene?
I dom av 3. juni (HR-2021-1209-A) kom høyesterett til at et ektepar fra Afghanistan ikke hadde rett til beskyttelse på grunnlag av anførsler om å ha konvertert fra islam til kristendommen.
Publisert 04.06.2021   Saksbehandling Asyl/beskyttelse
UNE har publisert eit nytt praksisnotat om utestenging frå retten til flyktningstatus. Notatet skildrar korleis UNE praktiserer desse reglane.
Publisert 31.05.2021   Redegjørelser Rettssaker Familieinnvandring
De giftet seg dagen før den syriske kvinnen fylte 13 år. Høyesterett skal ta stilling til om ekteskapet skal anerkjennes i Norge og gi grunnlag for familieinnvandring.
Publisert 25.05.2021   Redegjørelser Rettssikkerhet
«I Utlendingsnemnda jobber vi med rettssikkerhet hver dag og i hver sak!» Slik innledet UNEs juridiske fagdirektør Ketil Larsen et innlegg han holdt på et NOAS-webinar 25. mai om rettssikkerheten i UNE.
Fra 1. juni 2021 kan du be UNE eller UDI om å vurdere om du oppfyller vilkårene i den midlertidige bestemmelsen.
Publisert 29.04.2021   Debattinnlegg Rettssikkerhet Saksbehandling
Helt fra Utlendingsnemnda (UNE) ble opprettet for tjue år siden har kritikere etterlyst flere nemndmøter. Kritikken har vært gjentatt i alle år etterpå, skriver fagdirektør Ketil Larsen i UNE i et tilsvar til kritikken fra Jussbuss.
Hvilke bevis er det som avgjør om en konvertering fra islam til kristendom er troverdig eller ikke?