1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag og ga klageren beskyttelse i Norge. Sentralt i saken var klagerens ekteskap til en konvertitt bosatt i Norge, og hennes families reaksjon på konverteringen.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om beskyttelse i Norge fordi han hadde konvertert til kristendommen. Han fikk avslag på søknaden fordi UNE mente forklaringen hans ikke var troverdig. Det var heller ikke var farlig for ham å reise tilbake til hjemlandet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren sendte inn ny dokumentasjon på sin politiske aktivitet og konvertering til kristendommen, men UNE omgjorde ikke sitt tidligere asylavslag.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge