Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Begjæring om omgjøring ble enstemmig ikke tatt til følge.

Kvinne søkte asyl i 2015. Hun fikk endelig avslag av UNE i 2016. Hun reiste deretter til Tyskland, men ble tilbaketatt til Norge etter anmodning fra tyskerne. Hun anførte at hun hadde blitt interessert i kristendommen i Tyskland, at hun hadde tatt Alfa-kurs og at hun senere ble døpt i en pinsemenighet i Norge der hun var aktiv deltaker.

Nemnda fant ikke at klageren var en reel konvertitt, men mente at konverteringen var fremstod som et forsøk på å få opphold i Norge. Det ble sett hen til at klagerens opprinnelige forklaring ikke ble lagt til grunn som troverdig og at hun etter dette hadde anført helsemessige problemer som oppholdsgrunnlag. Hennes forklaring i nemndmøtet stred for øvrig på flere punkter mot det hun tidligere hadde forklart. Dette gjaldt bl a forklaringer knyttet til familiemdlemmer etc, dvs «nære» forhold hun burde kunne forklare seg overensstemmende om. Hennes refleksjoner knyttet til konvertering var lite overbevisende, spesielt i lys av at hun anførte å komme fra en streng og konservativ islamsk familie. Aktivitet i menigheten og dåp var i seg selv ikke tilstrekkelig for å anses en konvertering for reell og samlet sett nemnda la til grunn at hun nå anførte konvertering i et forsøk på å få tillatelse i Norge.

Klageren ble heller ikke gitt tillatelse på annet grunnlag.

Var dette sammendraget nyttig?