Sist oppdatert: 15.06.202215.06.2022

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren sendte inn ny dokumentasjon på sin politiske aktivitet og konvertering til kristendommen, men UNE omgjorde ikke sitt tidligere asylavslag.

Bakgrunn

Klageren har fått endelig avslag på sin søknad om asyl i Norge. Han ba UNE om å omgjøre vedtaket, og sendte blant annet inn en bekreftelse fra PDKI-Norge (Kurdistansk Demokratiske Parti i Iran - Norge), bilder av egen deltakelse på ulike arrangementer, herunder en demonstrasjon utenfor den iranske ambassaden, samt bekreftelser på aktivitet i en norsk kristen menighet. Han fortalte også at fetteren, som hadde vært medlem av PDKI, hadde blitt drept av det iranske regimet på 90-tallet.
 

UNEs vurdering

UNE mente de innsendte opplysningene ikke tilsa at klageren likevel hadde et beskyttelsesbehov, og holdt fast ved sin tidligere vurdering.
 
Bekreftelsen fra PDKI-Norge var generell, og knyttet ham ikke til aktivitet som kunne tilsi at han ville bli forfulgt ved retur til hjemlandet. Bildene viste ikke annet enn at han hadde vært tilstede på noen arrangementer og møtt sentrale personer innen PDKI. Bildene ga ikke holdepunkter for at klageren hadde hatt noen særskilt rolle og dermed kunne risikere forfølgelse i Iran. Opplysningen om klagerens fetter var blitt gitt allerede i asylintervjuet, og var vurdert av UNE tidligere. Opplysningene om konvertering var også vurdert tidligere, og de nye bekreftelsene endret ikke UNEs vurdering om at konverteringen ikke var reell.
 
Klageren fikk fortsatt ikke oppholdstillatelse ut fra sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge.
 

Var dette sammendraget nyttig?