1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
  UNE var ikke enig med UDI i at søknaden kunne avslås med henvisning til at ekteskapet mellom klageren og referansen i Norge var et såkalt omgåelsesekteskap etter utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Under enhver omstendighet var det heller ikke grunnlag for å avslå etter "kan"- skjønnet. Søknaden ble likevel avslått fordi vilkårene for underhold ikke var oppfylt.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse fordi ekteskapet ble ansett å være inngått i hovedsak for å gi klageren et oppholdsgrunnlag i Norge. Oppholdshensikten var så fremtredende at adgangen til å nekte oppholdstillatelse ble benyttet ("kan-skjønnet").
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge