Returstopp-Etiopia-1500x1000

Plikten til å returnere frivillig til Etiopia etter endelig avslag er midlertidig suspendert frem til 30. april 2022. Dette betyr at ingen blir tvangsreturnert til Etiopia nå.

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Etiopia. 

Bakgrunnen for suspensjonen er usikkerheten om den videre politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i landet. I november 2020 brøt det ut krig i Tigray-regionen hvor hovedaktørene er føderale myndigheter, ved Ethiopian National Defence Force (ENDF) som står mot Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Fra oktober 2021 har det skjedd en kraftig forverring av situasjonen i Etiopia. Tigray-styrker har tatt kontroll over strategisk viktige områder, og nærmer seg hovedstaden, Addis Abeba. Det er innført en nasjonal unntakstilstand med en rekke utvidede fullmakter til myndighetene.   

Situasjonen i Etiopia er svært kompleks og uoversiktlig med mange aktører, og det er stor usikkerhet rundt hvordan situasjonen i landet vil utvikle seg videre.

Hvem omfattes av suspensjonen?

Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket. Dette gjelder etiopiske borgere som:

  • har fått avslag på søknad om beskyttelse
  • har blitt utvist fra Norge
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt
  • oppholder seg i Norge og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse

Suspensjonen gjelder generelt for alle som er omfattet. Det er ikke nødvendig å be UNE om omgjøring av vedtaket. 

UNE har omtrent 70 saker til behandling fra etiopiske borgere som kan medføre utreiseplikt. De vil vi nå vente med å behandle.

Saker hvor det er bedt om en vurdering etter engangsløsningen for asylsøkere med lang oppholdstid vil fortsatt behandles. Et eventuelt avslag vil ikke medføre en utreiseplikt så lenge suspensjonen varer.

Dublin-saker er ikke omfattet

Personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av suspensjonen. De skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i.

Politet er informert

Politiets utlendingsenhet (PU) har opplyst at det er omtrent 260 etiopiske borgere som har vedtak om utreiseplikt til Etiopia. Dette antallet inkluderer i all hovedsak personer som har fått avslag på søknad om beskyttelse (asyl). Antallet inkluderer også et antall personer PU har registrert som forsvunnet, men som PU antar fremdeles befinner seg i Norge eller et annet sted i Schengen-området.

PU er informert om at ingen personer som omfattes av suspensjonen, skal tvangsutsendes fra Norge.

UNE følger situasjonen

Suspensjonen og berostillelsen av saker er besluttet å vare fram til 30. april 2022. UNE vil innen 30. april vurdere retursituasjonen på nytt, og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves.

UNE vil i denne perioden følge nøye med på situasjonen og innhente mest mulig oppdatert og pålitelig landinformasjon. En viktig kilde til landkunnskap for UDI og UNE er rapporter utarbeidet av Landinfo. Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon. I denne responsen fra Landinfo kan du lese mer om utviklingen i Etiopia siden august 2021 (ekstern lenke).

 

Oppdatering 28.4.2022: Suspensjonen og berostillelsen av saker blir opphevet fra 1. mai 2022.