engangsløsning lengeværende

Per 20.03.2022 hadde UNE behandlet 125 saker, hvorav 58 fikk tillatelse etter engangsløsningen for eldre asylsøkere med lang oppholdstid.

– Mange av avslagene så langt skyldes at de ikke oppfyller kriteriene som er satt for oppholdstid og/eller alder, sier avdelingsdirektør i UNE, Torgeir Tofte Jørgensen.

Sakene blir behandlet fortløpende.

Fristen for å be om en vurdering etter engangsløsningen utløp 1. desember 2021. Omtrent 140 personer har bedt UNE om en vurdering av saken sin innen fristen. – Vi kan ikke gi helt eksakte tall da noen blant annet har søkt flere ganger mens andre har blitt oversendt UDI, sier Tofte Jørgensen.

Hvilke land kommer asylsøkerne fra? 

– Hovedvekten av sakene er fra Eritrea, Etiopia og Iran. Vi har også fått inn noen saker fra Irak og Somalia i tillegg til enkeltsaker fra andre land, sier Tofte Jørgensen. 

Kort om engangsløsningen

Engangsløsningen ble laget for at eldre asylsøkere med avslag og lang oppholdstid i Norge skulle få en tillatelse. Bestemmelsen gjaldt fra 1. juni 2021, med søknadsfrist 1. desember 2021. Det er satt flere kriterier som må være oppfylt for å kunne få en tillatelse etter bestemmelsen:

  • søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og ikke returnert etter avslag.
  • bodd i Norge i minst 16 år innen 1. oktober 2021.
  • har en samlet alder og botid i Norge på 65 år eller mer.
  • bodde i Norge 1. januar 2019.
  • har ikke vært straffedømt.

Bestemmelsen blir opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet. 

Mer informasjon om engangsløsningen

Du finner mer informasjon om engangsløsningen her: