engangsløsning lengeværende.png

Per 20.12.2021 har UNE behandlet 89 saker, hvorav 37 har fått en tillatelse etter engangsløsningen for eldre asylsøkere med lang oppholdstid.

– Den høye andelen avslag skyldes at vi i den første perioden behandlet de sakene hvor det var klart at kravene ikke var oppfylt. Mange av avslagene så langt skyldes at de ikke oppfyller kriteriene som er satt for oppholdstid og/eller alder, sier avdelingsdirektør i UNE Torgeir Tofte Jørgensen.

Tofte Jørgensen sier at han regner med at antallet tillatelser vil øke fremover. Sakene blir behandlet fortløpende.

Fristen for å be om en vurdering etter engangsløsningen utløp 1. desember 2021. Omtrent 140 personer har bedt UNE om en vurdering av saken sin innen fristen. – Vi kan ikke gi helt eksakte tall da noen blant annet har søkt flere ganger mens andre har blitt oversendt UDI, sier Tofte Jørgensen.

Hvilke land kommer asylsøkerne fra? 

–Hovedvekten av sakene er fra Eritrea, Etiopia og Iran. Vi har også fått inn noen saker fra Irak og Somalia i tillegg til enkeltsaker fra andre land, sier Tofte Jørgensen. 

Kort om engangsløsningen

Engangsløsningen ble laget for at eldre asylsøkere med avslag og lang oppholdstid i Norge skulle få en tillatelse. Bestemmelsen gjaldt fra 1. juni 2021, med søknadsfrist 1. desember 2021. Det er satt flere kriterier som må være oppfylt for å kunne få en tillatelse etter bestemmelsen:

  • søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og ikke returnert etter avslag.
  • bodd i Norge i minst 16 år innen 1. oktober 2021.
  • har en samlet alder og botid i Norge på 65 år eller mer.
  • bodde i Norge 1. januar 2019.
  • har ikke vært straffedømt.

Bestemmelsen blir opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet. 

Mer informasjon om engangsløsningen

Du finner mer informasjon om engangsløsningen her: