2015

Publisert 30.07.2015   Barn Redegjørelser
Utlendingsmyndighetene har fått kontakt med alle de uttransporterte barnefamiliene.
Publisert 09.07.2015   Redegjørelser Returstopp Asyl/beskyttelse
UNE har innhentet oppdatert landinformasjon om situasjonen for asylsøkere som returnerer til Usbekistan. På bakgrunn av dette har UNE i dag besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten til landet.
Publisert 19.06.2015   Redegjørelser Barn
Per 18.06.2015 har UNE mottatt 4 anmodninger om omgjøring fra familier som har blitt tvangsreturnert, og befinner seg i utlandet.
Publisert 15.06.2015   Redegjørelser Barn
Noen tvangsreturnerte barn med lang oppholdstid i Norge kan nå få en ny vurdering av saken sin. Den nye ordningen omfatter en begrenset gruppe barn og deres familier.
Publisert 05.06.2015   Redegjørelser Barn
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ivareta interessene til barn med lang oppholdstid i Norge, ved retur, og ved anmodning om omgjøring til Utlendingsnemnda (UNE).
Publisert 11.05.2015  
Det siste året har det kommet to endringer i regelverket for barn som har vært i Norge lenge: en engangsløsning og en varig ordning. Etter at den varige ordningen kom på plass, har omtrent 50 familier per 30.04.2015, fått bli i Norge av hensyn til barnas tilknytning.