Hege Marie Hauge_mini

HR

HR-enheten ivaretar og utvikler arbeidsgiverfunksjonen i UNE og har blant annet også følgende ansvarsområder: Kompetanseutvikling, organisasjons-, medarbeider- og lederutvikling, lederstøtte, arbeidsrettslige spørsmål, faglig ansvar for personaladministrasjon og rekruttering.

Leder: Hege Marie Hauge

Hege Marie Hauge (høyoppløselig jpg)

Lena-Smolyakova_mini

Økonomi- og personalforvaltingsenheten 

Enheten har blant annet følgende ansvarsområder: Lønnsrelaterte oppgaver, fakturabehandling, virksomhetsbudsjett og -regnskap, personalsaksbehandling, anskaffelser og kontraktsforvaltning.

Leder: Lena Smolyakova

Lena Smolyakova (høyoppløselig jpg)