Bildene kan brukes fritt av pressen, med krediteringen "Foto: UNE".

Georg Magne Rønnevig mini.jpg

Saksenhet 1

Enheten har fagansvar for asylsaker fra Afrika, statsborgerskapssaker, tilbakekall, reisedokumentsaker, permanent opphold og ID.

Leder: Georg Magne Rønnevig

Georg Magne Rønnevig (høyoppløselig jpg)

Ingun Halle_mini.jpg

Saksenhet 2

Enheten har fagansvar for asylsaker fra Asia, familieinnvandringssaker, saker der spørsmålet er om man kan søke om oppholdstillatelse fra Norge og saker med enslige mindreårige asylsøkere (EMA).

Leder: Ingun Halle

Ingun Halle (høyoppløselig jpg)

Linda-Kartawich_mini.jpg

Saksenhet 3

Enheten har fagansvar for asylsaker fra Europa og Amerika, EØS-saker, alle utvisningssaker og Dublin-saker.

Leder: Linda Kartawich

Linda Kartawich (høyoppløselig jpg)

Terje Østraat_mini.jpg

Saksenhet 4

Enheten har fagansvar for asylsaker fra Midtøsten og Nord-Afrika, visum, diverse arbeid- og oppholdssaker, konvertittsaker og § 36-saker (dekning av sakskostnader).

Leder: Terje Østraat

Terje Østraat (høyoppløselig jpg)

Torgeir Tofte Jørgensen_mini.jpg

Forberedelse og saksflyt (FORS)

Enheten gjør innledende vurderinger av sakene som kommer inn i UNE og styrer sakene inn i riktig saksløp. Den har ansvar for flyt- og forbedringsarbeid, innkalling til nemndmøter, svartjenesten og sentralbord.

Leder: Torgeir Tofte Jørgensen

Torgeir Tofte Jørgensen (høyoppløselig jpg)