Bildene kan brukes fritt av pressen, med krediteringen "Foto: UNE".

Georg Magne Rønnevig mini

Saksenhet 1

Enheten har fagansvar for tilbakekall etter § 63 og reisedokumentsaker

Leder: Georg Magne Rønnevig

Georg Magne Rønnevig (høyoppløselig jpg)

Ingun Halle_mini

Saksenhet 2

Enheten har fagansvar for asylsaker fra Asia, familieinnvandringssaker og saker der spørsmålet er eksklusjon fra flyktningstatus.

Leder: Ingun Halle

Ingun Halle (høyoppløselig jpg)

Hanne-Helgeland-2_mini

Saksenhet 3

Enheten har fagansvar for alle utvisningssaker og EØS-saker.

Leder: Hanne Helgeland

Hanne Helgeland (høyoppløselig jpg)

Terje Østraat_mini

Saksenhet 4

Enheten har fagansvar for asylsaker fra Midtøsten, visum, diverse arbeid- og oppholdssaker, konvertittsaker, saker med enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og § 36-saker (dekning av sakskostnader).

Leder: Terje Østraat

Terje Østraat (høyoppløselig jpg)

Hanne-Bjerkan-Johnsen_mini

Saksenhet 5

Enheten har fagansvar for asylsaker fra Afrika, tilbakekall statsborgerskap og opphørssaker.

Leder: Hanne Bjerkan Johnsen

Hanne Bjerkan Johnsen (høyoppløselig jpg)

Linda-Kartawich_mini

Saksenhet 6

Enheten har fagansvar for asylsaker fra Europa og Amerika, Dublin-saker, statsborgerskapssaker og permanent opphold.

Leder: Linda Kartawich

Linda Kartawich (høyoppløselig jpg)

Torgeir Tofte Jørgensen_mini

Forberedelse og saksflyt (FORS)

Enheten gjør innledende vurderinger av sakene som kommer inn i UNE og styrer sakene inn i riktig saksløp. Den har ansvar for flyt- og forbedringsarbeid, innkalling til nemndmøter, svartjenesten og sentralbord.

Leder: Torgeir Tofte Jørgensen

Torgeir Tofte Jørgensen (høyoppløselig jpg)