Avdeling for prosedyre og faglig støtte (Fagavdelingen) består av to seksjoner: seksjon for prosedyre (PS) og seksjon for generelle juridiske saker (GJS).

Seksjon for generelle juridiske saker

Seksjonen har særlig kompetanse innen utlendingsrett, menneskerettigheter og forvaltningsrett, og bistår saksbehandlere, nemndledere og ledelsen i faglige spørsmål. Seksjonen har også et overordnet ansvar for UNEs kvalitetssystem for saksbehandlingen med tiltak for god kvalitet og likebehandling.

Fungerende seksjonssjef: Jan Olav Barstad

Seksjon for prosedyre

Seksjonen er en faglig uavhengig enhet, som består av advokater og advokatfullmektiger som skal ivareta og prosedere brorparten av rettssakene mot staten ved UNE.

Seksjonssjef: advokat Kjell S. Handeland