Bilde av møterom.

UNE gjenopptar nå gjennomføringen av nemndmøter. Vi innfører smitteverntiltak for å påse at møtene avholdes i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Smitteverntiltakene omfatter blant annet at vi kun benytter rom som er store nok til at møtedeltakerne kan holde to meters avstand, at hvert møterom kun benyttes én gang om dagen, og at vi foretar hyppige rengjøringer av lokalene. For å unngå at for mange mennesker befinner seg i resepsjonen på samme tid, legger vi opp til at besøk spres ut over dagen.

Etter at UNE bestemte å utsette alle nemndmøter på grunn av korona-situasjonen, har det pågått et internt arbeid for å undersøke hvordan møtene kan gjenopptas på en forsvarlig måte. Vi har hatt Helseetaten på befaring, og har nå fått bekreftet at vi kan begynne å gjennomføre nemndmøter igjen, så lenge disse er underlagt smittevernstiltak.

Forvaltningssamtaler starter også opp igjen. De som kan holdes på telefon eller video gjennomføres så raskt det lar seg gjøre etter dialog med klager og advokat.

Skal du i nemndmøte hos UNE? Da kan du lese om reglene for smittevern for de ulike aktørene i nemndmøte på nemndmøtesidene våre.