2014

Publisert 18.08.2014   Kronikk Asyl/beskyttelse Rettssikkerhet
Grunnløse asylsøkere finnes ikke. Alle som kommer til Norge for å søke asyl har sin grunn for å gjøre det, men det betyr ikke at alle har behov for beskyttelse mot fare og forfølgelse i hjemlandet.
Publisert 18.07.2014   Redegjørelser Returstopp
Det vil inntil videre ikke bli foretatt tvangsreturer til Gaza, og plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er midlertidig suspendert.
Publisert 07.07.2014   Redegjørelser Rettssaker
Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe lanserte 26. juni 2014 en sluttrapport etter å ha ført et antall saker mot staten i perioden 2007 til 2014.
Publisert 07.07.2014   Kronikk Konvertitter
NOAS har i sin rapport «Tro, håp og forfølgelse» kritisert de rettslige utgangspunktene for Utlendingsnemndas (UNE) asylpraksis for iranske konvertitter.
Publisert 16.06.2014   Returstopp Redegjørelser
Inntil videre vil politiet ikke foreta tvangsreturer. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter endelig avslag blir også midlertidig opphevet.
Publisert 16.05.2014   Redegjørelser Asyl/beskyttelse Barn
Justis- og beredskapsdepartementet ba UNE gi synspunkter på NOVA-rapporten «Barn i asylsaker». Etter å ha gått gjennom rapportens funn og anbefalinger, har UNE nå svart departementet.
Publisert 14.04.2014   Redegjørelser Barn
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har sendt på høring endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn).
Publisert 14.03.2014   Redegjørelser
Justis- og beredskapsdepartementet har publisert en oversikt om tilbaketakelsesavtaler inngått med 29 land.
Publisert 04.02.2014   Redegjørelser Barn
Barn som har en sak til behandling i UNE eller som berøres av en sak som er til behandling i UNE, kan også ha en sak hos barnevernsmyndighetene. Hvilken myndighet som har ansvar for hva, kan by på utfordringer.
Publisert 03.01.2014   Undersøkelser Redegjørelser
Andelen som har svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter var i desember 2013 på 57 prosent. Dette er fire prosentpoeng økning fra juni, og det er det nest høyeste som har vært målt gjennom de siste 12 årene.