Haddii laguu yeedhay si aad noogula hadasho kulanka gudiga, sababtu waa inaan rabno macluumaad dheeraad ah oo adiga kugu saabsan. Waad dooran kartaa inaad nala hadasho, waana ikhtiyaari. Waxaad soo kaxeysan kartaa qof weyn oo aad ku kalsoon tahey.

Waxa aad xaq u leedahay inaad sheegto sida aad u aragto arrinta adiga ama waalidkaa khuseysa. Tan macnaheedu ma aha inaad adigu go'aamin karto, laakiin waa inaanu tixgelinaa waxa adiga kuu fiican kahor inta aanaan kiiska go'aan ka gaadhin.

Waa inaad ogaato waxa uu kiisku ku saabsan yahay. Weydii waalidkaa. Kuuma sheegi karno kiiska haddii uu khuseeyo mid ka mid ah waalidkaa oo aanuu adiga ku khuseyn.

Daawo filimka ka hor inta aanad iman oo ka fikir wixii aad u malayneyso inay muhiim tahey inaad sheegto. Adiga ayaa go'aaminaya waxaad rabto inaad sheegto, ee cid kale ma aha.

Marka aad UNE timaado, waxa kula hadli doona hogaamiyaha gudiga. Hogaamiyaha gudiga ayaa mas'uul ka ah kiiskaaga wuxuuna qeyb ka yahey go'aaminta qofka Norway ku noolaanaya. Waxaad kula hadli kartaa hogaamiyaha gudiga qol gaar ah, ama waxaad joogi kartaa qol weyn oo qareenka iyo dhowr qof oo waaweyn ay joogaan. Tan hore ayaan uga sii ballameynaa. Haddii aanad af-noorwiiji aqoon, waxa ku caawin doona turjumaan.

Haddii aad qol gaar ah kula hadasho hogaamiyaha gudiga, waxa qolka ku xiga fadhiisan doona dhawr qof oo waaweyn. Waxey la socon doonaan waxa aad ka wada hadlaysaan. Haddii aad leedahay qareen ama mas'uul kula jooga, waxa ay iyana sidoo kale fadhiisan doonaan qolka ku xiga.

Waa inaad u sheegtaa hogaamiyaha gudiga haddii aadan rabin in waalidkaa ama qareenkaagu maqlaan waxa aad sheegayso.

Waxa aanu rabnaa inaan dhegaysano aragtitaada oo aan ogaano waxa adiga kuu fiican. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo waxyaabo kala duwan oo adiga kugu saabsan iyo korriinkaada. Haddii aadan awoodin ama rabin inaad ka jawaabto, taasi waa si fiican. Laakiin waxa aad sheegaysaa waa iney run ahaadaan.

Dhammaan dadka dhegaysanaya waxa aad sheegto waxa saaran waajibka sirqarinta. Taas macnaheedu waxa weeye in aan la ogoleyn iney cid kale u sii sheegaan waxa aad sheegto.

Marka uu shirku dhamaado, gudiga ayaa go'aan ka gaadhi doonta kiiska. Mararka qaarkood waxaanu si qotodheer u baadhi doonaa waxa aad noo sheegto si aannu u hubinno inaanu si sax ah u fahanney kiiska.

Waxaanu go'aanka u soo diri doonaa waalidkaaga, sida caadiga ah annaga oo u soo marineyna qareen.