Sist oppdatert: 22.01.2021 22.01.2021

Hva er en advokat?

En advokat er en voksen som kan mye om lover og regler i Norge.

Advokaten skal passe på at du og din familie får de rettighetene dere har krav på. Advokatens jobb er å hjelpe deg og familien din. Advokaten jobber altså ikke for UNE eller UDI.

Noen ganger kan du som er barn få din egen advokat, for eksempel hvis du trenger mer støtte enn det foreldrene dine kan gi deg.

Alle advokater har taushetsplikt.