1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren ble ikke utvist fordi UNE mente utvisning var uforholdsmessig. Til tross for at klageren hadde begått alvorlige forbrytelser mente UNE utvisning var uforholdsmessig på grunn av klagerens tilknytning til Norge og hans manglende tilknytning til hjemlandet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble utvist med varig innreiseforbud på bakgrunn av tre dommer for gjentatt volds- og vinningskriminalitet. Han kom til Norge da han var 14 år, og hadde ca. fem og et halvt års oppholdstid i Norge med tillatelser.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge