1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse på bakgrunn av at hennes foreldre hadde gitt uriktige opplysninger om identitet. Nemnda tok stilling til om klageren skulle gis ny midlertidig oppholdstillatelse basert på sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til riket etter utlendingsloven § 38.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap. Vilkåret om klarlagt identitet var ikke oppfylt. Hans ID-dokumenter tilfredsstilte ikke kravet til pålitelighet (notoritet). Det var uansett ikke mulig å fremskaffe ID-dokumenter fra klagerens hjemland som er pålitelige nok. UNE kom til at klageren heller ikke hadde sannsynliggjort identiteten. Det var ikke grunn til å gjøre unntak.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Tilbakekall av midlertidig og permanent oppholdstillatelse på grunn av uriktige opplysninger om alder, familierelasjoner og hjemsted. Klageren har erkjent dette.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge