Sist oppdatert: 22.02.2020 22.02.2020

Sammendrag: Tilbakekall

Tilbakekall av midlertidig og permanent oppholdstillatelse på grunn av uriktige opplysninger om alder, familierelasjoner og hjemsted. Klageren har erkjent dette.

Borger av Irak søkte beskyttelse som enslig mindreårig flyktning i 2011, og fikk oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven § 38. UDI vurderte hans identitetsopplysninger, med unntak av alder, som sannsynliggjorte. Klageren fikk ikke flyktningstatus.

Politiet ble i 2014 kjent med klagerens Facebook-profil, og det som viste seg å være klagerens bror i Norge. Klageren og hans bror hadde gitt ulike opplysninger om deres familie, og om hvorvidt de var fettere eller brødre. Politiet mente det var grunn til å tro at klageren også hadde gitt utlendingsmyndighetene uriktige opplysninger om;

  • hvor i Irak han var fra,
  • om han hadde familie på hjemstedet,
  • og om at han var under 18 år da han kom til Norge.

Klageren tilstod forholdene. Han anførte at han hadde hjerteproblemer som han ikke ville få behandling for i hjemlandet. Klageren gikk ikke til behandling, men hadde oppfølging hver sjette måned ved sykehus. UNE etterspurte mer dokumentasjon, men uten svar fra klageren. Videre opplyste han å ha samboer og en sønn på ett år, men de hadde ifølge opplysninger i folkeregisteret flyttet til utlandet i 2019.

UNE vurderte ikke om klageren skulle få en ny tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller sterk tilknytning til Norge fordi han var utvist. UNE mente at klageren ikke var vernet mot retur til hjemstedet, og at helsesituasjonen hans ikke var alvorlig nok til at UNE måtte henvise ham til behandlingstilbud i hjemlandet.

Var dette sammendraget nyttig?