1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å ha samvær med barn i Norge. Klageren hadde ikke bodd sammen med barnet eller hatt nok samvær i utlandet det siste året. Det var heller ikke søkt om tillatelsen innen tre måneder etter at barnet flyttet til Norge.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Avslag på søknad om utlendingspass for barn født i Norge.Vilkårene etter utl § 64 annet ledd eller utf § 12-5 annet ledd var ikke oppfylt. Saken ble særlig vurdert etter utf § 12-5 tredje og femte ledd. UNE viste til at barnets foreldre hadde en reell mulighet til å skaffe hjemlandets pass til barnet. Barnets beste tilsa da kke noe annet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble utvist med fem års innreiseforbud både fordi han hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet og sitt beskyttelsesbehov, og fordi han var ilagt fengselsstraff for flere brudd på straffeloven.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge