1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge