2016

Publisert 19.01.2016   Redegjørelser Barn
I desember 2014 blei utlendingsforskrifta endra for at det skulle bli lagt større vekt på i kva grad barn er knytte til Noreg, i vurderinga av opphald på humanitært grunnlag. Ein rapport Utlendingsnemnda (UNE) no har levert til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), viser at det også blei resultat