Når vi mottar saken din, sender vi en bekreftelse til deg eller advokaten din. Da vet du at saken din har kommet til UNE.

Du må følge det som står i vedtaket fra UDI

Hvis du fikk en utreisefrist i vedtaket fra UDI, må du forlate Norge selv om saken din er hos UNE. Du må søke om utsatt iverksettelse av vedtaket hvis du ønsker å bli i Norge mens klagen behandles. Det gjelder egne regler for deg som har søkt om fornyelse av eller har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen din. Da har du rett til å være i Norge mens klagen behandles. Hvis du søkte om fornyelse av oppholdstillatelsen din, gjelder dette bare hvis du søkte minst én måned før den forrige tillatelsen gikk ut.

Du må sende oss nye opplysninger som kan ha betydning for saken din

Hvis du har nye opplysninger om saken din, må du sende det til oss. Her finner du informasjon om hvordan du sender inn tilleggsinformasjon. Denne huskelisten viser hva det er viktig å gjøre når du har en sak hos UNE.

Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger mer informasjon

I UNE har vi en individuell behandling av hver sak. Det betyr at vi ser på saken din konkret og vurderer den opp mot regelverket. Vi går gjennom alle dokumentene og ser om vi har alle opplysningene vi trenger for å avgjøre saken. Hvis vi trenger flere opplysninger, har UNE plikt til å innhente dem. Det kan f.eks. være opplysninger om: 

  • din identitet 
  • landet du kommer fra
  • din helse
  • dine barns situasjon
  • andre personlige forhold

Du får mulighet til å uttale deg om nye opplysninger

Hvis det kommer frem nye opplysninger som kan ha betydning for saken din, vil du få mulighet til å kommentere opplysningene før saken avgjøres. Da sender vi de nye opplysningene til deg eller advokaten din slik at dere kan sende kommentarer tilbake.

De fleste sakene i UNE blir avgjort uten muntlig kontakt med de det gjelder.