• Khalad ama is-fahamdarro ma ku jiraan kiiska?

  Haddii aad aamminsan tahay in ay khalad iyo is-fahamdarro kiiska ku jiraan, waa in aad noo sheegtaa. Waxay tusaale ahaan kuwaasi ku jiri karaan wareysigii magangelyada ama go’aankii UDI-da. Uma baahnid in aad noo sheegto waxa ku qoran cabashada, maxaa yeelay taas horay ayaannu u soo akhrisannay.

 • Ogow dhammaan dadka jooga kulanka guddiga arrimaha ajaaniibta waxaa saaran waajib xog qarin


  Dhammaan dadka jooga kulanka guddiga arrimaha ajaaniibta waxaa saaran waajib xog qarin. Taas oo micnaheedu yahay in aan loo oggolayn in ay kiiskaaga meelo kale uga hadlaan. Sidaas darteedna si xor ah ayaad u hadli kartaa. Kulanka albaabbadu waa u xiran yihiin, oo qof aan shaqo ku lahayn ma ogaanayo waxa meesha ka dhacaya.

 • Haddii aad haysid warbixin cusub oo kiiska ku saabsan, waa in aad kulanka ka hor soo gudbisaa


  Haddii aad haysid warbixin cusub, ama doonaysid in aad dukumiinti dhiibtid, waa in adiga ama wakiilkaadu aad kuwaas noo soo dirtaan wakhti fiican kulanka ka hor. Waxay taasi muhiim u tahay sidii uu guddigu si wanaagsan ugu diyaargaroobi lahaa.

 • Waa in aan helnaa dukumiinta aqoonsigaaga caddaynaya


  Inta badan aqoonsiga qofka ayaa kulankaan ah mawduuc muhiim ah. Haddii aad haysid, ama aad dalkaagi ka keeni kartid baasabboor ama dukumiinti aqoonsi oo kale, waa in aad kuwaas noo soo dirtaa wakhti fiican kulanka ka hor. Dukumiintiyada waxaa loo baahan yahay in ay orijinaal ahaadaan. Aqoonsigu waa warbixinno badan oo marka laysu geeyo sheegaya qofka aad tahay. Warbixinnada noocan ah waxaa tusaale ahaan ka mid ah magacaaga, taariikhda dhalashada, waalidkaa iyo meesha aad ku dhalatay. Haddii aadan haynin dukumiinti muujinaya waxyaalahan oo idil, waxaa si kastaba muhiim ah in aad noo soo dirto waxa ugu badan ee aad heli karto.
 • Soo sheeg haddii aad baahi gaar ah qabto


  Haddii aad u baahan tahay caawin khaas ah iyada oo ay sababtu tahay in aad qabto nooc curyaannimo ah, dhibaato caafimaad ama baahi kale oo khaas ah, waa in aad u soo sheegtaa sida ugu dhakhsaha badan ee suuraggalka ah.

Hawlgalka ka hor tagga gudbinta cudurrada

Hawlgallada waxaan diyaarinnay annaga oo kaashanayna mas’uuliyiinta ka hor tagga gudbinta cudurrada ee degmada Oslo.

Waxaan hubin doonnaa in ay dadka xafiisyada jooga yaraadaan isuna jirsadaan masaafada ugu dheer ee suurtaggalka ah. Waxaan isticmaali doonnaa qolalka shirarka ee waaweyn oo keliya, qolkiina maalintiiba hal mar oo keliya ayaa la isticmaali doonaa. Guddiyadu wakhtiyo kala duwan ayay imaan doonaan oo biririfta qaadan doonaan. Meelaha la taabto oo dhan marar badan ayaan nadiifin doonnaa.

Dadka ka qaybqaadanaya qaarkood ayaa teleefan ama videolink lagu wareysan karaa. Kulanka hortiis ayaa laguu soo sheegi doonaa, haddii adiga sidaas lagugu wareysanayo.

Waa in aad raacdaa tilmaamahaan dadka kala hagaya

 • Waa inaad gafuur-xir xirataa markaad joogto aagga soodhoweynta.

 • Laguuma oggola in aad timaaddo haddii ay kaa muuqdaan calaamadaha infakshanka marinnada hawada – xataa haddii ay yihiin calaamado khafiif ah – ama calaamado kale oo hargab ama covid-19, ama haddii aad karantiilan tahay. 

 • Waa in aad sheegtaa haddii aad isla maalinta gudaheeda calaamado isku aragto.
 • Isticmaal saabbuunta infakshanka disha ee illinka hore taalla, gacmahana marar badan si fiican isaga dhaq. 
 • Yaree wakhtiga aad soodhoweynta joogto – ha imaan wakhti badan shirka hortiis.
 • Biririfta qadada waxaa habboon in aad bannaanka u baxdo. Xusuuso in aad cunto iyo cabbitaan soo qaadato.
 • Markaad qof salaamayso iska ilaali in aad gacanta ka salaanto ama taabato. 
 • Nadaafadda gacmahaaga iyo qufacaaguba ha ahaadeen kuwo wanaagsan inta aad golaha joogta.  
 • Ugu yaraan 1 ama ka sii fiicane 2 mitir u jirso dadka oo dhan haddii ay suurtaggal tahay. Tani waxay xataa khusaysaa inta biririfta lagu jiro.
 • Dadka markaad iska hor timmaaddaan dhinaca midige ka mar.  
 • Haddii aad dad wiish la raacayso masaafo ka durug.
 • Wax aad wax ku qoroto soo qaado haddii aad u baahan tahay, hadhowna gurigaaga u qaado.