1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt deler av oppholdstillatelsen fordi han ikke hadde hatt samvær med sine barn av det omfanget som var forutsatt i tillatelsen.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Kvinne med to barn fikk ikke oppholdstillatelse for familieinnvandring med sin ektefelle og barnas far i Norge fordi underholdskravet ikke var oppfylt. Deres tidligere tillatelser var tilbakekalt på grunn av langvarig opphold i hjemlandet, og deres søknader om fornyelse ble derfor behandlet som søknad om førstegangstillatelse.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge