1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk beskyttelse fordi han som medlem i Jehovas Vitner kunne risikere forfølgelse hvis han motsatte seg militærtjeneste.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2011
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Tatt til følge
  Saken gjaldt risiko for reaksjoner ved retur til Eritrea for personer som har reist ut av landet uten tillatelse mens de var i nasjonaltjenestepliktig alder.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke beskyttelse fordi UNE mente han ikke risikerte forfølgelse eller alvorlige overgrep ved retur til hjemlandet. UNE viste til stornemndas tidligere vurdering av den generelle sikkerheten i Venezuela.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag og ga klageren oppholdstillatelse med flyktningstatus fordi UNE mente at klageren risikerte forfølgelse ved retur til Russland
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge