1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Søknad om utlendingspass for en enkeltreise for å besøke en syk slektning. Det forelå ikke særlige grunner som tilsa at utlendingspass skulle utstedes. UNE betvilte den innsendte helsedokumentasjonen. Klageren hadde svekket troverdighet på bakgrunn av uriktige opplysninger om sitt tidligere reisebevis.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk norsk utlendingspass fordi "særlige grunner" tilsa det, jf. utlendingsforskriften § 12-5 fjerde ledd. UNE viste til at klageren i praksis ikke kunne få pass fra hjemlandet fordi hun var under barnevernets omsorg.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde ikke tillatelse etter søknad om beskyttelse, og forholdene til hjemlandets myndigheter tilsa heller ikke at utlendingspass skulle gis. Søknaden om utlendingspass ble derfor vurdert etter utlendingsforskriften § 12-5 tredje ledd. UNE mente at det ikke var dokumentert at klageren ikke kunne få hjemlandets pass, og at vilkårene derfor ikke var oppfylt. Det forelå heller ikke særlige grunner som tilsa at klageren kunne få utlendingspass etter utlendingsforskriften § 125 fjerde ledd.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2016
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2016
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2016
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2016
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge