1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som student i Norge, fordi UNE mente det ikke var sannsynlig at han ville reise tilbake til hjemlandet etter endte studier.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å studere i Norge, fordi UNE mente det ikke var sannsynlig at hun ville returnere til hjemlandet etter endte studier.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å studere i Norge, fordi UNE mente det var sannsynlig at hun ikke ville reise ut av Norge ved tillatelsens utløp.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke studietillatelse fordi det ikke var sannsynliggjort at han ville reise hjem igjen etter endt utdanning.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om studietillatelse fordi det ikke var sannsynlig at han ville returnere frivillig til hjemlandet når studiet var ferdig. Returforutsetningene var ikke oppfylt.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE mente at klageren hadde tilstrekkelig sterke returforutsetninger, og ga ham tillatelse for å studere til en International Baccalaureate (IB).
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge