Sist oppdatert: 28.01.202228.01.2022

Sammendrag: Arbeid

Klagerens midlertidige arbeidstillatelse som faglært ble ikke fornyet fordi arbeidstilbudet ikke var reelt.

Sakens bakgrunn

Klageren fikk arbeidstillatelse for ett år for å arbeide som røkter/fagarbeider. Ved søknad om fornyelse av tillatelsen la han ved arbeidstilbud, lønnslipper og kopi av sitt pass. 
 
UDI avslo søknaden om fornyelse fordi den tilbudte lønnen ikke var tilstrekkelig høy. UDI mente også at arbeidstilbudet ikke var reelt.   
 

UNEs vurdering

UNE var enig i UDIs avslag. Klagerens lønnslipper viste at timelønnen ikke hadde vært i tråd med det opprinnelige arbeidstilbudet. Opplysninger innhentet via A-melding viste også at klageren ikke hadde fått betalt overtid i den tiden han hadde arbeidet hos arbeidsgiveren, til tross for at han hadde arbeidet langt mer enn ordinær arbeidstid. Aa-registeret viste også at han hadde arbeidet mer overtid enn det arbeidsmiljøloven tillater. Arbeidsforhold og lønn hadde vært lavere enn minimum i tariffavtalen.
 
Siden klagerens arbeidsforhold og lønn ikke hadde vært i samsvar med det opprinnelige arbeidstilbudet, mente UNE at det heller ikke var sannsynlig at klagerens arbeidsforhold og lønn ville være i tråd med det nye fremlagte arbeidstilbudet.  
 
Det var heller ikke grunnlag for opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket slik disse begrepene skal forstås.
 

Var dette sammendraget nyttig?