Sist oppdatert: 29.09.2020 29.09.2020

Sammendrag: Familie

Et barn født i Norge fikk ikke familieinnvandring for å bo i Norge med sine foreldre fordi foreldrene ikke hadde gyldig oppholdstillatelse. Oppholdstid i Norge på omtrent to år var ikke en særlig tilknytning til landet. Familielivet kunne fortsette i hjemlandet.

Bakgrunn

 
Klageren ble født i Norge mens foreldrene oppholdt seg her. Barnet og foreldrene søkte om tillatelser samtidig. Foreldrene fikk avslag på sine søknader samtidig som barnets sak ble avgjort.
 

Vurdering og konklusjon

 
Vilkårene for familieinnvandring var ikke oppfylt fordi barnets foreldre ikke fikk oppholdstillatelse i Norge.
 
UNE mente at heller ikke sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge som kunne gi grunnlag for en tillatelse. I vurderingen tok UNE hensyn til barnets beste og tilknytningen til Norge gjennom i underkant av to års oppholdstid. UNE mente at et avslag ville bety at barnet skal reise tilbake til hjemlandet med begge sine foreldre. Familien kan fortsette samlivet i hjemlandet. Det var ikke opplysninger om at foreldrene ikke har nødvendig omsorgsevner eller at barnets behov for stabilitet ikke ville bli ivaretatt av foreldrene i hjemlandet. Små barn har også etter sin alder sin primære tilknytning til foreldrene, og det beste for barnet er å være sammen med dem, uavhengig av sted.
 

Var dette sammendraget nyttig?