1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke familieinnvandring med barn i Norge fordi han ikke bor fast sammen med barnet. Han kunne isteden søke om visum til Norge for å gjennomføre retten til samvær med barnet to ganger i året i noen timer.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Familieinnvandringstillatelse delvis tilbakekalt fordi klageren ikke har bodd sammen med sin ektefelle i hele tillatelsesperioden.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke familieinnvandring med samboer i Norge fordi samboeren ikke oppfylte kravet til tidligere inntekt.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge