Sist oppdatert: 01.04.2020 01.04.2020

Sammendrag: Reisedokumenter

Klageren hadde ikke sannsynliggjort sin identitet og ble nektet reisebevis.

Klageren hadde gitt ulike opplysninger om sitt navn og fødselsdato til norske og danske myndigheter, og unnlatt å opplyse norske myndigheter om at hun hadde søkt beskyttelse i Danmark under en annen identitet. Hun hadde også oppgitt to ulike klantilhørigheter i to ulike søknader for norske myndigheter. UNE mente at klan er et viktig identitetselement for somaliske borgere, ved siden av navn og fødselsår.

Klageren forklarte at hun har mottatt bekreftelse på identitet fra den somaliske ambassaden i Italia. Hun var også villig til å reise til Belgia for å skaffe seg somalisk pass for å fjerne tvilen som hadde oppstått rundt hennes identitet.

UNE mente at det ikke forelå noen troverdige, uavhengige opplysninger som knyttet klageren til den ene eller den andre identiteten. Identitetsdokumentene kunne ikke sannsynliggjøre klagerens identitet i stor nok grad. Dette fordi dokumenter fra Somalia har lav notoritet (pålitelighet) på grunn av situasjonen i landet. Dokumentene kunne derfor ikke veie opp for den tvilen som allerede var skapt av de andre opplysningene i saken om navn, fødselsdato og klan.

UNE mente at klageren ikke hadde sannsynliggjort at den identiteten hun hadde opplyst til norske myndigheter var riktig. Vilkårene for å nekte reisebevis var derfor oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?