VF12.png

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsbestemmelse som åpner for å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer som avgis for nemnda.

Som det står i pressemeldinga fra Justis- og beredskapsdepartementet (ekstern lenke) er dette en del av digitaliseringen i offentlig sektor. Samtidig vil forklaringer og informasjon fra klager og vitner sikres bedre.

Forklaringer som avgis i nemndmøter eller i saksforberedende samtaler i Utlendingsnemnda (UNE) er viktige bevis i alle saker nemnda har til behandling.

– Det er bra for klagerens rettssikkerhet at dokumentasjonen blir mest mulig fullstendig, sier Marianne Jakobsen, direktør i UNE.

– UNE jobber nå med å få dette på plass. Det er en del ting som må avklares før vi kan tilby lyd- og bildeopptak, blant annet må det ordnes med teknisk løsning og en ny rutinebeskrivelse. Vi vil komme med mer informasjon når det er på plass, forklarer Jakobsen.