illustrasjonsfoto med logo til UNEpodden

Returvurderinger er temaet denne gangen.

– Når er det så farlig i et land at ingen asylsøkere kan bli sendt tilbake? Og selv om det er trygt nok i dag, er det jo ikke sikkert det er trygt i nær framtid, spør programleder Bente Jensen Baklien innledningsvis.

I den nyeste episoden møter vi saksbehandler Ingvild Solberg, som har jobbet i UNE i over 18 år. Hun er landkontakt for Afghanistan, og har et spesielt ansvar for å følge med på situasjonen i landet.

I arbeidet med asylsaker fra Afghanistan har hun opplevd at problemstillingen om retur har vært oppe flere ganger, sist i 2021.

Å se inn i fremtiden

Når man skal vurdere en returstopp, må man gjøre fremtidsrettede vurderinger. Det viktigste verktøyet her mener Ingvild er landinformasjonen.

– Når jeg sier landinformasjon så mener jeg det på et dypere plan. Det å forstå konfliktdynamikk i et land, da må man se på mer enn bare hendelser. Man må prøve å forstå hva det er som ligger til grunn for de konfliktene som finnes.

Landinformasjonen har mye å si for grunnlaget UNE har for å gjøre framtidsrettede vurderinger, fordi det kan si noe om hva sannsynligheten er for at noe kan skje.

– Det som skjedde i Afghanistan i fjor var det ingen som forutså. Men vi har opplevd tidligere at det at vi har fulgt med og hatt god forståelse for landsituasjonen, har hjulpet oss å foreta riktige returvurderinger i et framtidsrettet perspektiv, forteller Ingvild.

Hør hele episoden her

Den er tilgjengelig på Soundcloud, men finnes også på Spotify, Podkaster for iPhone og Google Podcasts.