Untitled-1_med-hånd

Justis- og beredskapsdepartementet overtar oppgaven fra Kongen i statsråd.

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Hvert fjerde år oppnevnes det over 300 nemndmedlemmer til UNE. Ifølge regjeringen er dette tallet såpass høyt at det ikke er hensiktsmessig at Kongen i statsråd fremdeles skal ha ansvaret.

Oppgaven med å foreslå nemndmedlemmer overføres imidlertid fra Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet til Samfunnsviterne og fylkesmennene, som får forslagsrett sammen med Norges Juristforbund og en rekke humanitære organisasjoner.

Tidligere har departementene, Norges juristforbund og utvalgte humanitære organisasjoner vært dem som foreslår nemndmedlemmer.

Du kan lese hele pressemeldingen fra regjeringen her (lenke til regjeringen.no).