Ventetiden for asylsaker er 7 måneder

Men noen saker kan, av ulike grunner, ta lengre tid å behandle.

Ventetiden gjelder fra det tidspunktet klagen kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen din, vil du få beskjed fra oss.

Les mer om hvilke regler som gjelder for asylsaker og hvordan UNE behandler disse sakene.

Spesielt om Dublin-saker

Ventetiden for de fleste klagesaker behandlet etter Dublin-reglene (Dublin-saker) er fem måneder. Dette er saker som handler om hvilket land som skal behandle søknaden om asyl.

Her kan du lese mer om hvordan UNE behandler saker etter Dublin-reglene.

Hvis du har fått avslag på en Dublin-sak av UDI, kan du be om å få være i Norge inntil klagen er behandlet av UNE. Dette må du be om innen 48 timer etter at UDI har avslått. UNE bruker inntil seks dager på å avgjøre om du får være i Norge.

Hvis vi kommer til at du ikke får være i Norge inntil vi behandler klagesaken, blir du sendt til det landet som har ansvar for søknaden din. Dette kan skje kort tid etter at UNE har avgjort at du ikke får bli i Norge.

Opphold eller asyl i et annet land

Hvis du allerede har opphold eller asyl i et annet land, bruker vi vanligvis inntil seks måneder på å behandle saken din. Disse sakene behandles vanligvis på samme måte som Dublin-saker, selv om de ikke er omfattet av Dublin-regelverket.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.