Mange vil få svar i sin asylsak innen åtte måneder fra de søkte om asyl hos politiet

Politiet, UDI og UNE har et mål om å bruke åtte måneder til sammen på å behandle de fleste asylsaker. Vi ser derfor på når du søkte om asyl når vi bestemmer hvilke saker som skal behandles først.

Noen saker kan ta lengre tid enn åtte måneder

Noen saker kan, av ulike grunner, ta lengre tid å behandle. Hvis du er en av dem som ikke har fått svar fra oss innen åtte måneder, så prioriterer vi saken din.

Les mer om hvilke regler som gjelder for asylsaker og hvordan UNE behandler disse sakene.

Spesielt om Dublin-saker

Ventetidene for asylsaker gjelder også for klagesaker behandlet etter Dublin-reglene (Dublin-saker). Dette er saker som handler om hvilket land som skal behandle søknaden om asyl.

Hvis du har fått avslag på en Dublin-sak av UDI, kan du be om å få være i Norge inntil klagen er behandlet av UNE. Dette må du be om innen 48 timer etter at UDI har avslått. UNE bruker inntil seks dager på å avgjøre om du får være i Norge.

Hvis vi kommer til at du ikke får være i Norge inntil vi behandler klagesaken, blir du sendt til det landet som har ansvar for søknaden din. Dette kan skje kort tid etter at UNE har avgjort at du ikke får bli i Norge.

Her kan du lese mer om hvordan UNE behandler saker etter Dublin-reglene.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.