Ventetiden for omgjøringsanmodninger

UNE mottar omgjøringsanmodninger i asylsaker og i andre saker. Det er saker hvor den som allerede har fått et avslag fra UNE, ber oss om å se på saken på nytt. Vi prioriterer ikke disse sakene like høyt som vanlige klagesaker. Det er blant annet fordi vi er bedt om å prioritere klagesakene av Justis- og beredskapsdepartementet. Derfor varierer ventetiden for omgjøringsanmodninger mer enn for klagesaker.

Ventetiden for omgjøringsanmodninger i asylsaker

Noen får svar fra oss innen seks uker. De fleste omgjøringsanmodninger blir behandlet innen ni måneder. Vi prioriterer noen saker hvis det er spesielle grunner til det. Det kan for eksempel være der den som klager har svært alvorlige helseproblemer.

Ventetiden for omgjøringsanmodninger i andre saker

Vi behandler de fleste omgjøringsanmodninger i andre saker innen fem måneder.