Omgjøringsanmodninger er saker hvor den som allerede har fått et avslag fra UNE, ber oss om å se på saken på nytt. Vi prioriterer ikke disse sakene like høyt som vanlige klagesaker. Det er blant annet fordi vi er bedt om å prioritere klagesakene av Justis- og beredskapsdepartementet. Derfor varierer ventetiden for omgjøringsanmodninger mer enn for klagesaker.

Ventetiden for omgjøringsanmodninger i asylsaker

Noen får svar fra oss innen seks uker. De fleste omgjøringsanmodninger i asylsaker blir behandlet innen tolv måneder.

Det skal mye til for at en sak blir prioritert foran andre saker, men det kan gjøres i spesielle tilfeller. Det kan for eksempel være der den som klager har svært alvorlige helseproblemer.

Lengre ventetid for noen land

Ventetiden for omgjøringsanmodninger i asylsaker fra Irak, Iran og Afghanistan er 15 måneder.

Ventetiden for omgjøringsanmodninger i asylsaker for statsløse er 18 måneder.

Her finner du ventetiden for omgjøringsanmodninger i andre saker enn asylsaker.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.