Ventetiden for aupairsaker er to måneder

Det betyr at vi behandler de fleste aupairsakene innen to måneder. Ventetiden gjelder fra det tidspunktet saken kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen din vil du få beskjed fra oss.

Kulturutveksling

På grunn av utbruddet av koronaviruset, venter UNE med å innvilge oppholdstillatelser for personer som skal på kulturutveksling til Norge. Det gjør vi fordi disse ikke er unntatt innreiserestriksjonene, se midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrift. I de sakene som ligger an til innvilgelse kan ventetiden derfor være lenger enn to måneder.regjeringen sine sider (ekstern lenke) finner du informasjon om regelendringer på grunn av koronasituasjonen. På UDI sine sider (ekstern lenke) kan du finne svar på vanlige spørsmål knyttet til innreise til Norge

Kan saken din gå foran i køen?

Det er mange som lurer på om vi kan prioritere saken deres. Vi behandler som regel aupairsaker i den rekkefølgen de kommer til UNE. Det betyr at vi behandler den eldste saken først. Likevel gjør vi unntak fra dette når det er mest effektivt. Det kan være der vi har flere saker med samme problemstilling, eller saker fra samme land. Det kan derfor bety at det tar kortere tid å behandle noen saker.

Vi prioriterer sjelden saker når noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken.

Hva kan du gjøre for at vi skal behandle saken din så raskt som mulig?

Du kan sørge for at vi har alle dokumentene vi trenger for å behandle saken. I aupairsaker har UDI laget en sjekkliste for dette (ekstern lenke). Det er også viktig at du leser vedtaket fra UDI og deres begrunnelse for hvorfor saken din ble avslått.

Når bruker vi lengre tid enn det vi sier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser, som for eksempel en ambassade, politiet eller UDI.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.