Ventetiden for arbeidssaker er 9 måneder

Det betyr at vi behandler de fleste arbeidssakene innen ni måneder. Ventetiden gjelder fra det tidspunktet saken kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen din vil du få beskjed fra oss.

Hvilke arbeidssaker prioriterer vi?

Vi prioriterer sesongarbeidssaker. I disse sakene er det ofte et arbeidstilbud av kort varighet, og UNE har som mål at du skal få svar på klagen innen arbeidsperioden starter. Likevel blir ikke alle saker behandlet før dette. Det kan skyldes at saken ble sendt til UNE rett før eller etter denne datoen. Det kan også skyldes at vi venter på informasjon fra deg som har klaget, eller fra andre instanser.

I andre saker behandler vi som regel den eldste saken først. Likevel gjør vi unntak fra dette når det er mest effektivt. Noen ganger ser vi at det er flere saker med samme arbeidsgiver, eller flere saker med samme type problemstilling. Da kan det være mest effektivt å behandle disse samtidig. Det kan derfor bety at det tar kortere tid å behandle noen saker.

Vi prioriterer sjelden saker når noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken.

Hva kan du gjøre for at vi skal behandle saken din så raskt som mulig?

Du kan sørge for at vi har alle dokumentene vi trenger for å behandle saken. I arbeidssaker har UDI laget en sjekkliste for dette (eksternt nettsted). Det er også viktig at du leser vedtaket fra UDI og deres begrunnelse for hvorfor saken din ble avslått.

Hvis du har fått tilbud om høyere lønn eller stillingsprosent, må du sende oss et nytt arbeidstilbudsskjema. Dette må være signert av deg og arbeidsgiveren din. Hvis du har ny eller mer dokumentasjon på din kompetanse, kan du også sende dette til oss. For at vi skal vurdere dokumenter som sendes til oss, må de være oversatt til norsk eller engelsk av et oversettelsesfirma.

Når bruker vi lengre tid enn det vi sier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser, som for eksempel en ambassade, politiet eller UDI.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.